Voor al jouw informatie over de automotive wereld
Infomotive.be
Voor al jouw informatie over de automotive wereld

Speciaal statuut oldtimers komt niet in gevaar

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukte vandaag in de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement de ambitie om tegen 2029 de fossiele brandstofwagens uit te faseren. “Gezien de Belgische bevoegdheidsverdeling vragen aan we de federale collega’s om personen- en bestelwagens met fossiele verbrandingsmotoren uit te faseren”, aldus minister Peeters. “Meer bepaald vragen we dat nieuwe wagens vanaf 1 januari 2029 enkel nog ingeschreven kunnen worden wanneer ze zero-emissie zijn.”

De studie van Bloomberg van mei 2021, maar evenzeer enkele autoconstructeurs, bevestigen dat de aankoopprijs van elektrische wagens vanaf 2025 dezelfde zal zijn als die van fossiele brandstofwagens. Eveneens zou de Total Cost of Ownership (aankoop, onderhoud, brandstof, …) nu al lager liggen dan bij een fossiele brandstofwagen. “De elektrische wagens zullen tegen dan goedkoper zijn en er is nog steeds de optie om een tweedehandswagen te kopen, die (nog) niet zero-emissie moet zijn. Daarnaast verwachten we een snelle groei van de tweedehandsmarkt van elektrische wagens, mede dankzij de vele elektrische leasewagens die op markt zullen komen, die in Vlaanderen de meerderheid van het wagenpark vormen.”

Laadinfrastructuur

Ook qua laafinfrastructuur is minister Peeters ambitieus. “We mikken op 100.000 (semi-)publieke laadequivalenten tegen 2030. De lokale besturen zijn hier een belangrijke partner.” Per regio zal er een CPO (Charge point operator) worden aangeduid die verantwoordelijk is voor het zetten van laadinfra, waarop de lokale besturen beroep kunnen doen. Hiervoor worden er ook potentieelkaarten opgemaakt waarin alle relevante informatie inzake de bepaling van laadlocaties en -potentieel in kaart wordt gebracht. De burger die geen oprit of garage heeft kan via Paal volgt Wagen een laadpaal aanvragen wanneer deze een elektrische wagen koopt. Dit systeem zal ten laatste in april operationeel zijn.

Daarnaast komen we ook financieel over de brug voor bedrijven die hun private laadinfrastructuur publiek openstellen en voor wie investeert in ultrasnellaadrinfrastructuur langs de grote verkeersassen. Zo vertaalt mijn recente projectoproep voor semi-publieke laadinfrastructuur zich in 9798 laadequivalenten die binnen de twee jaar operationeel zullen zijn. In de nabije toekomst zullen er ook minstens 1700 laadequivalenten aan (ultra)snellaadinfrastructuur bijkomen langs de snelwegen en drukke gewestwegen. Zo kan iedereen altijd snel en nabij laden door minstens om de 25km laadvoorzieningen te hebben in Vlaanderen.”

Eveneens wordt er, om de verdere transitie naar een elektrisch voertuigenpark gecoördineerd aan te pakken, een transitiemanager elektrificatie mobiliteit aangesteld om de horizontale samenwerking over de verschillende beleidsdomeinen (mobiliteit, energie, klimaat, milieu, fiscaal en financieel) en -niveaus (Europees, federaal, gewestelijk, vervoerregionaal, provinciaal en lokaal) te faciliteren. De transitiemanager zal ook monitoren of de nodige condities voor het beleid behaald worden en of doelstellingen al dan niet ergens moeten worden bijgesteld.

Oldtimers

Vlaams minister Peeters: “Oldtimers hebben een speciaal statuut en worden als dusdanig behandeld. Ze hebben nu al tal van uitzonderingen, dit zal ook zo blijven. Ze zijn niet ingeschreven als gebruikswagen en hebben ook speciaal kenteken. Hun speciaal statuut komt wat mij betreft dus niet in gevaar.”